Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2024)

 • Hledání firmy
 • Hledání na adrese
 • Ověření DPH
 • Vizuální rejstřík
 • Ochranné známky
 • Nové firmy
 • Prodej dat z rejstříků

Vyhledávání

Obchodní rejstřík - Vizuální obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík umožňuje rychle nalézt libovolnou firmu, družstvo, osobu či jiný subjekt z veřejných rejstříků,zobrazit aktuální výpis z obchodního rejstříku, aktuální a historické vztahy. V obchodním rejstříku lze hledat podle IČO firmy, názvu, zůčastněných osob (majitelé, jednatelé, představenstvo apod) a také podle registrovaných adres (sídlo firmy, místo podnikání a pod.)

Obchodní rejstřík zobrazuje základní informace o firmě - sídlo firmy, statutární osoby, IČ firmy, DIČ a registraci DPH, předměty podnikání. Unikátní vlastností naší aplikace obchodní rejstřík je možnost zobrazit vztahy mezi firmami a osobami v přehledné grafické podobě, společně s časovou analýzou vztahů firem a osob v obchodním rejstříku. Můžete tak zobrazit vztahy firmy v obchodním rejstříku ke konkrétnímu datu.

Zpracování a prodej dat z obchodního rejstříku

Kompletní aktuální databázi českých firem je možné také získat ve formátu MDB.Data v databázi Obchodní rejstřík aktualizujeme denně, aktualizace najdete například na stránce nově vzniklých firem nebo v seznamu nespolehlivých plátců DPH.

Adresy

firem v obchodním rejstříku, mapy firem.

Počet nových subjektů v obchodním rejstříku

Zajímavé firmy v obchodním rejstříku

Lesy České republiky,Pojišťovna VZP, PPF,SAZKA,BENZINA,Seznam.cz,ŠKODA

Vizuální obchodní rejstřík

Vizuální obchodní rejstřík zobrazuje vztahy v obchodním rejstříku v přehledné grafické podobě s možností detailního prozkoumání firem a osob. Vztahy firem a osob v obchodním rejstříku můžete hledat přímo na této stránce a v detailu firmy kliknout na její vizuální zobrazení, vizuální obchodní rejstřík má také vlastní vyhledávání.

Vizuální obchodní rejstřík také umožňuje velmi snadno procházet vztahy a vazby mezi firmami a lidmi. Jedním klikem snadno zjistíte všechny osoby a firmy, které souvisí s danou zobrazenou firmou, zároveň můžete snadno analyzovat vývoj vztahů mezi firmami a osobami v OR v čase

Vyzkoušejte grafické zobrazení vztahů firem a osob v obchodním rejstříku na příkladech velkých českých firem:
Krajská zdravotní, a.s. OKD, a. s. Správa železnic, státní organizace Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost České dráhy, a.s. Škoda Auto a.s. CETELEM ČR, a.s. Česká spořitelna, a.s. České dráhy, státní organizace Tesco Stores ČR a.s.

Nejnovější firmy

Textová verze Grafická verze Zápis do OR
TIINGR - Titans Investment Group s.r.o.graf 7.7.2024
ARKEMAX DEVELOPMENT s.r.o.graf 7.7.2024
Mallát s.r.o.graf 7.7.2024
investujdopole.cz delta s.r.o.graf 7.7.2024
Společenství vlastníků Zlatá Výšina 466graf 7.7.2024
Všechny nejnovější firmy v ČR

Rozcestník základních odkazů

Obchodní rejstřík

o vyhledávání v obchodním rejstříku

Justice.cz

o portálu ministerstva spravedlnosti ČR

Živnostenský rejstřík

vyhledávání v živnostenském rejstříku

ARES

administrativní registr ekonomických subjektů

Zajímavosti z rejstříku

 • Nejnovější velké a střední společnosti v obchodním rejstříku
 • Seznam společností, které mají nejvíce dceřinných společností
 • Seznam společností, které mají nejvíce vlastníků - právnických osob
 • Seznam největších společností podle počtu zaměstnanců
 • Nejnovější zápisy do veřejného obchodního rejstříku
 • Seznam nespolehlivých plátců DPH
 • Další společnosti nově zapsané do veřejného obchodního rejstříku
 • Seznam DIČ skupinových registrací k DPH

Statistiky červen 2024

Statistická právní formapočet
Tabulka je aktualizována jednou měsíčně. Zdroj: ČSÚ.
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona1749685
Společnost s ručením omezeným543164
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství113658
Spolek99050
Společenství vlastníků jednotek77153
Zahraniční fyzická osoba 55943
Zemědělský podnikatel - fyzická osoba46470
Akciová společnost27178
Pobočný spolek25675
Družstvo12143
Příspěvková organizace10227
Odborová organizace7160
Obec (obecní úřad)6314
Veřejná obchodní společnost5242
Honební společenstvo4282
Evidované církevní právnické osoby3989
Odštěpný závod zahraniční právnické osoby3909
Nadační fond2832
Obecně prospěšná společnost2501
Evropská společnost2215
Ústav1693
Zájmové sdružení právnických osob1124
Svazek obcí718
Nadace613
Podílový fond608
Společnost komanditní604
Školská právnická osoba393
Politická strana, politické hnutí284
Organizační složka státu282
Komora (s vyjímkou profesních komor)210
Státní příspěvková organizace209
Mezinárodní organizace a sdružení173
Stavovská organizace - profesní komora113
Státní podnik98
Organizace zaměstnavatelů80
Veřejná výzkumná instituce76
Zastupitelský orgán jiných států55
Církevní organizace45
Vysoká škola27
Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení22
Organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace 21
Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku17
Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby16
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích16
Kraj a hl.m.Praha14
Zájmové sdružení12
Zdravotní pojišťovna11
Evropské hospodářské zájmové sdružení11
Zahraniční pobočný spolek11
Fond (ze zákona)8
Zastoupení zahraniční banky7
Komoditní burza6
Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura5
Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany3
Organizační složka zahraničního nadačního fondu3
Veřejně prospěšná instituce3
Stálý rozhodčí soud2
Společný podnik2
Svazy církví a náboženských společností2
Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů2
Mezinárodní vojenská organizace vzniklá na základě mezinárodní smlouvy2
Evropská družstevní společnost2
Mezinárodní odborová organizace2
Konsorcium evropské výzkumné infrastruktury1
Právnická osoba zřízená zvláštním zákonem zapisovaná do veřejného rejstříku1
Česká národní banka1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace1
Rada pro veřejný dohled nad auditem1
Organizační složka zahraniční nadace1

Otázky a odpovědi k obchodnímu rejstříku

 • Které jsou nejnovější firmy v obchodním rejstříku?

  TIINGR - Titans Investment Group s.r.o. (7.7.2024), ARKEMAX DEVELOPMENT s.r.o. (7.7.2024), Mallát s.r.o. (7.7.2024). Další nové firmy.

 • Které společnosti mají největší počet zaměstnanců?

  Společnosti s počtem zaměstnanců nad 10.000 jsou například Albert Česká republika, s.r.o., Česká spořitelna, a.s., České dráhy, a.s. Další společnosti podle počtu zaměstnanců.

X

Subjekty s 10 000 a více zaměstnanci

 • Albert Česká republika, s.r.o.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Kaufland Česká republika v.o.s.
 • Krajská zdravotní, a.s.
 • Lidl Česká republika s.r.o.
 • Škoda Auto a.s.
 • Tesco Stores ČR a.s.

Subjekty s 5 000 a více zaměstnanci

 • BILLA, spol. s r. o.
 • Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
 • ČD Cargo, a.s.
 • ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • ČEZ, a. s.
 • Globus ČR, v.o.s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Liberty Ostrava a.s.
 • ManpowerGroup s.r.o.
 • Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
 • Penny Market s.r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Nejčastější přijmení v rejstříku

 • BENEŠ
 • Benešová
 • Čermák
 • Černá
 • Černý
 • Dvořák
 • DVOŘÁKOVÁ
 • Fiala
 • Fialová
 • HÁJEK
 • Hájková
 • HORÁK
 • Horáková
 • Chen
 • Jelínková
 • Kim
 • Kolář
 • Král
 • Králová
 • Krejčí
 • KUČERA
 • Kučerová
 • Marek
 • Marková
 • Müller
 • Němcová
 • Němec
 • NGUYEN
 • Novák
 • Nováková
 • Novotná
 • Novotný
 • Petr
 • Pham
 • Pokorná
 • Pokorný
 • Pospíšil
 • Procházka
 • Procházková
 • RŮŽIČKA
 • Svoboda
 • Svobodová
 • THI
 • Tran
 • Urban
 • Veselá
 • Veselý
 • Wang
 • ZEMAN
 • Zhang

Další odkazyOkénko pro podnikatele

 • <!- ok -->Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2)

  Jitka Weiss, SNAIL TRAVEL INTERNATIONAL a.s.

  Jak proměnit svůj relax s golfovou holí v nejlepší investici roku? Exkluzivní dovolené, které otevřou dveře k novým příležitostem!


Zobrazit sloupec

TOP: ZprávyAkcie CZAkcie světKurzy měnKomodityZlatoBitcoinHypotékyTarifyEnergieKalkulačkaZákonyPráceVálkaDiskuze

Kurzy.cz > Obchodní rejstřík

středa 10.7.2024 16:17:33

Obchodní rejstřík firem - vazby a vztahy z justice.cz (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5832

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.